Ostale stranice vesti

Edukacija u Ogranku Vojvodina 13.04.2019.

Apoteka Subotica

Na edukaciji u organizaciji Farmaceutske komore Srbije “Stаndardizаcijа fаrmаceutske usluge kod pаcijenаtа sа dijаbetesom“ održanoj 13.04. u Novom Sadu jedan od predavača bila je i naša sjajna koleginica spec. farm. Mika Simišić. Koleginica Mika je učestvovala i u izradi Smernica za farmaceute 2014. godine na Katedri za farmakokinetiku, a na edukaciji u Novom Sadu je prezentovala korak 4 - metabolička kontrola dijabetesa.

Kolektiv Apoteke Subotica ponosan je što ima takvog farmaceuta u svojim redovima.