Ostale stranice vesti

Pink oktobar 2019

Apoteka Subotica

Prvi Pink oktobar, mesec posvecen svesnosti o raku dojke prvi put je obelezen u SAD. Pocetna ideja je bila da se na ovaj nacin podstaknu i ohrabre zene da se podvrgnu mamografiji. U ovo se ukljucio veliki broj organizacija i prikupljene su velike sume novca, pa se osvestenost ljudi o raku dojke vremenom pretvorila u jedan pokret koji bi se mogao nazvati i jednom vrstom industrije. Danas, ovaj mesec je posvecen povecanju svesti ljudi o ovoj bolesti, ali i prikupljanju novca za ispitivanja i podrsku ovoj bolesti.

Farmaceuti ostvaruju svoju ulogu u prevenciji ove bolesti i očuvanju zdravlja tako što će vam ukazati na moguće faktore rizika i posavetovati vas o merama prevencije, zdravom režimu života, ishrani, pravilnoj i bezbednoj upotrebi lekova, mogućim interakcijama između lekova i lekova i hrane, nuspojavama, a takođe vas i uputiti na lekara koda se prepozna neka značajna nuspojava ili interakcija. Farmaceuti, kao zdravstveni profesionalci, obučeni su da daju savete i možete im se obratiti u svakoj apoteci Apoteke Subotica, jer u Kutku za pacijente uvek imate mogućnost za poverljiv razgovor.

Zadatak i obaveza farmaceuta je da proveri kombinaciju lekova koje pacijenti koriste, jer osim osnovnog leka zbog specifičnosti stanja ove pacijentkinje mogu biti u stanju depresije i anksioznosti, često trpe neuropatski bol, a neki od lekova za lečenje ovih pratećih stanja umanjuju dejstvo osnovnog leka ili stupaju u reakciju jedan sa drugim (lekovi za lečenje neuropatskog bola i neki anksiolitici - lorazepam, tamoksifen i neki antidepresivi – paroksetin, fluoksetin, tamoksifen i oralni antikoagulansi). Izbegavanje hrane i preparata koji sadrže soju je takođe preporuka, a ona se nalazi u preparatima koji omažu kod simptoma menopauze, a mnoge pacijentkinje koje se leče o kancera dojke su u menopauzi.

U svim ograncima Apoteke Subotica sprovodi se besplatna provera terapije, odn. interakcija lekova koji se izdaju na recept i lekova koje pacijent sam kupuje, tako da ovim putem želimo da podstaknemo sve žene koje uzimaju oralnu terapiju za lečenje kancera dojke da izvrše proveru svoje terapije i ostalih lekova koje sami kupuju. Ovu proveru rade isključivo farmaceuti. Na dan 22.10. bićemo posvećeni konsultacijama sa pacijntkinjama na specifičnoj terapiji za lečenje kancera dojke tokom celog dana u Ogranku 1 (apoteka kod Gradske kuće) u periodu od 7.30. do 19.30.