Ostale stranice vesti

Vodič dobre apotekarske prakse stupio na snagu 1.4.2021. godine

Apoteka Subotica

Vodič dobre apotekarske prakse objavljen u "Sl. Glasniku RS", br. 27/2021 od 24.3.2021. godine i stupa na snagu 1.4.2021. godine. Tekst Vodiča DAP sa prilozima možete preuzeti sa linka

https://www.farmkom.rs/farmkom.php?id=69