Ostale stranice vesti

Mere zaštite u apoteci dok traje epidemija

Apoteka Subotica

I ako je vanredno stanje ukinuto, vanredne mere dok traje epidemija ostaju na snazi

Ulazak u apoteku se odvija na način da se ne stvara red i gužva:

 

-    NA JEDNOM RADNOM MESTU POSLUŽUJE SE JEDNA OSOBA

-    U REDU U APOTECI ILI IZVAN APOTEKE ODRŽAVAJTE RAZMAK OD NAJMANJE 2m

-    PRILIKOM ULASKA U ZATVORENE PROSTORIJE PREPORUKA JE DA NOSITE ZAŠTITNU MASKU ILI MARAMU PREKO USTA I NOSA

-    MOLIMO VAS DA PRE ULASKA U APOTEKU STAVITE MASKU

 

 

Navedene mere su preduzete kako bi pre svega zaštitili vas, ali i zdravstvene radnike u apoteci kako bi vam bili na raspolaganju u periodu epidemije.

 

 

Hvala na razumevanju!

Vaša Apoteka Subotica