Ostale stranice vesti

Još jedna uspešna poseta iz Agencije za akreditaciju

Apoteka Subotica

Dana 24.10.2018. Apoteka Subotica je po peti put uspešno prošla eksterni nadzor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Timovi za apotekarsku delatnost, životnu sredinu, ljudske resurse, upravljanje informacijama, procese rukovođenja i upravljanja upoznali su proverivače sa aktivnostima preduzetim na polju kontinuiranog unapređenja kvaliteta rada, zdravlja i bezbednosti korisnika i zaposlenih. Predstavljeno je funkcionisanje aplikacije E-recept, inovacije softvera, podaci vezani za edukaciju kadra, zdravstveno-edukativna delatnost usmerena ka korisnicima, marketinške aktivnosti, poslovni rezultati. Inovativnost, stalno unapređenje kompetencija i timski rad istaknuti su kao glavne prednosti ustanove koja je po rečima proverivača bila i ostala jedan od lidera na polju farmaceutske delatnosti.