Ostale stranice vesti

Apoteka Subotica dobila sertifikat ISO 9001:2015

Apoteka Subotica

Apoteka Subotica dobila sertifikat od strane sertifikacionog tela PANCERT Novi sad kojim se potvrđuje da primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda

SRPS ISO 9001:2015

Provera je obavljena 29.03.2018. Kriterijumi provere su bili dokumentacija sistema menadžmenta i procesi Apoteke, a proveru je prošlo rukovodstvo apoteke, Laboratorija i određene organizacione jedinice, kao i službenik za javne nabavke.

Utvrđeno je da je dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom od poslednje provere usklađena sa zahtevima standarda  

SRPS ISO 9001:2015

Da podsetimo, datum prvog izdavanja sertifikata je bio 17.02.2008. i od tada do danas Apoteka Subotica ne odustaje od borbe za kvalitet svoje usluge koju iz godine u godinu unapređuje, što je potvrđeno još jednom dobijanjem ovog sertifikata.