Ostale stranice vesti

Pomoć obolelima od dijabetesa - izmene i dopune Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima

Apoteka Subotica

Deci i odraslima sa Dijabetesom tip 1 od sada su dostupni senzori za merenje šećera u krvi o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, u količini do 52 senzora za 12 meseci a koji se izdaju na tromesečnom nivou. Prvo propisivanje navedenog pomagala vrši subspecijalista endokrinolog tercijarnog nivoa, a svako naredno izabrani lekar u domu zdravlja na osnovu mišljenja subspecijaliste endokrinologa tercijarnog nivoa . Overu OPP obrazaca vrši lekarska komisija Filijale.

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja pogledajte OVDE

Pored senzora, osigurano lice ima pravo i na transmiter ili aparat za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera, a na koje od ova dva pomagala ima pravo zavisi isključivo od vrste terapije, odnosno zavisi od toga da li je na terapiji insulinskom pumpom ili injekcijama insulina.

Osiguranicima koji su ostvarili pravo na terapiju insulinskom pumpom o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, obezbeđuje se i transmiter za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera, dok se deci sa nestabilnim dijabetesom i koja su na terapiji insulinskim injekcijama, iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje aparat za očitavanje kontinuiranog merenja nivoa šećera. Ova pomagala prvi put osiguranim licima propisuju subspecijalisti endokrinolozi tercijarnog nivoa.

Zbog specificnosti pomagala, dobavljač isporuku vrši u zdravstvenu ustanovu tercijarnog nivoa gde će lekari izvršiti kratku obuka pacijenata, kao i kontrolu pravilnog korišćenja izdatog pomagala.

Svako naredno propisivanje pomagala vrši izabrani lekar u domu zdravlja na osnovu mišljenja specijaliste endokrinologa tercijarnog nivoa.

Tekst preuzet sa sajta Farmaceutske komore Srbije https://www.farmkom.rs/vest?id=53