Plan delovanja o posebnim merama za podsticanje i unapredjenje rodne ravnopravnosti

DetaljnijeDetaljnije

Informator 2022

DetaljnijeDetaljnije

Ugovor o zakupu poslovnih prostora Apoteke Subotica

DetaljnijeDetaljnije

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vreme

DetaljnijeDetaljnije

Javni konkursa za izbor i imenovanje direktora Apoteke Subotica

DetaljnijeDetaljnije