Ostale stranice vesti

Konstitutivna sednica Farmaceutske komore Srbije

Apoteka Subotica

Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Farmaceutske Komore Srbije održana je u petak, 11. maja 2018. godine. Na sednici su verifikovanoi mandati članovima Skupštine Komore i izabrani organi Komore: predsednik i zamenik predsednika Skupštine, direktor Komore, kao i Upravni i Nadzorni odbor Komore.

Za predsednika Skupštine Komore izabrana je: Slavica Milutinović, ZUA „Benu“, Beograd

Za zamenika predsednika Skupštine Komore izabran je: Saša Petrović, Apoteka „Požarevac“

Za direktora Farmaceutske komore Srbije izabrana je: Tatjana Šipetić, ZUA „Lilly drogerie“, Beograd

Za članove Upravnog odbora izabrani su:

 • Nebojša Jorgovanović, dipl.farm. spec. Apoteka Požarevac, predsednik
 • Marija Golubović-Marković, dipl. farm. ZUA “Farmanea”, zamenik predsednika
 • Bojana Živković-Ćurčin, dipl. farm. ZUA “Kod sunčanog sata”, Pančevo, član
 • Anja Stanojlović, dipl. farm.,ZUA “Benu”, član
 • Suzana Marinković, dipl. farm. spec. , apoteka “Zaječar”, član
 • Aleksandara Kuzmanović, dipl. farm. ZUA “Lilly drogerie”, član
 • Marijana Savić, dipl. farm. spec. , ZUA “Filly farm”, član
 • Mirjana Manojlović, dipl. farm. Apoteka “Loznica”, član
 • Snežana Grišić, dipl. farm. spec. ZUA “Vegafarma”, član
 • Jasmina Poznanović, dipl. farm. apoteka “Užice”, član
 • Zorica Mališić, dipl. farm. ZUA “Benu”, član


Za članove Nadzornog odbora izabrani su:

 • Aleksandra Nedić, dipl. farm. ZUA “Farmanea”, predsednik
 • Svetlana Vuksanović-Pintar, dipl. farm. spec. ZUA “Benu”, zamenik predsednika
 • Jelena Trifunović, dipl. farm. spec. Apoteka “Požarevac”, član
 • Nedeljka Radosavljević, dipl. farm. apoteka “Čačak”, član
 • Predrag Stajić, dipl. farm. ZUA “Lilly drogerie”, član

Preuzeto sa sajta http://www.farmkom.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Akonstitutivna-sednica-skuptine-farmaceutske-komore-srbije&catid=1%3Avesti&lang=sr-yu