Kutak za dijabetičare

Kutak za dijabetičare

Dijabetes (šećerna bolest) je hronično, nezarazno oboljenje i kao takvo jedno od vodećih uzroka prevremene bolesti i smrti u celom svetu. Savremeni način života ( stres, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost, gojaznost) doprinose sve većem broju obolelih, pa dijabetes danas svuda u svetu preuzima razmere prave epidemije.

Najugroženije su nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju. U zemljama u razvoju, u koje spada i Srbija, manje od polovine osoba obolelih od dijabetesa se otkrije na vreme.

Dijabetes je u Srbiji peti vodeći uzrok smrtnosti.Na godišnjem nivou od ove bolesti u našoj zemlji umre približno 2500 osoba. Trebalo bi naglasiti da je broj umrlih daleko veći imajući u vidu da oboleli od dijabetesa najčešće umiru od posledica nelečenog dijabetesa - infarkta, šloga i hronične bubrežne insuficijencije. Poslednjih 20 godina uočen je značajan porast umiranja od ovog oboljenja. Procenjuje se da u Srbiji od šećerne bolesti boluje preko 500.000 osoba ili 6,7% naše populacije. Broj osoba sa dijabetesom tipa 2 je mnogostruko veći (95%) u odnosu na obolele od dijabetesa tipa 1. Najmanje polovina osoba sa dijabetesom tipa 2 nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest.

Prevencija igra ključnu ulogu u smanjenju broja obolelih od dijabetesa i smanjenju smrtnosti od posledica nelečenog dijabetesa. Edukacija o samoj bolesti, načinu terapije i mogućnosti prevencije nastanka bolesti i njenih komplikacija ima neprocenjivu ulogu u zaustavljanju ove epidemije savremenog doba.

Nadamo se da ćete kroz nekoliko narednih poglavlja naučiti nešto više o dijabetesu i time doprineti očuvanju svoga zdravlja i zdravlja vaših bližnjih.

Izvori i korisni linkovi: