Tim za kampanje i promotivne aktivnosti

CILJEVI:

 • Prevencija bolesti i unapređenje zdravlja populacije
 • Podizanje nivoa znanja i svesti ljudi (zajednice) o važnosti brige za sopstveno zdravlje
 • Promocija farmaceutske struke kao dela zdravstvenog tima

ČLANOVI TIMA:

 • Nataša Zakić
 • Tanja Šehovac
 • Jelena Pavlović
 • Katarina Šarčević
 • Sava Đuran
 • Eva Siracki-Vukas
 • Anica Mihailovski

AKTIVNOSTI - obeležavanje dana iz nacionalnog i svetskog kalendara zdravlja:

 • 31.01. Nacionalni dan borbe protiv pušenja
 • 04.02. Svetski dan protiv raka
 • MART – Nacionalni mesec borbe protiv raka
 • 24.03. Svetski dan borbe protiv tuberkuloze
 • 07.04. Svetski dan zdravlja
 • Treća nedelja u aprilu- nedelja imunizacije
 • 10.05. Međunarodni dan fizičke aktivnosti-Kretanjem do zdravlja
 • Treća nedelja maja - Nedelja zdravlja usta i zuba
 • 31.05. Svetski dan bez duvanskog dima
 • 26.06. Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge
 • 12.08. Međunarodni dan mladih
 • Treća nedelja u septembru, Svetski dan srca
 • Četvrta nedelja u septembru, nedelja dojenja
 • OKTOBAR – Nacionalni mesec pravilne ishrane
 • 01.10. Međunarodni dan starih
 • 05.10. Međunarodni dan deteta
 • 15.10. Međunarodni dan čistih ruku
 • 16.10. Svetski dan hrane
 • 20.10. Svetski dan protiv osteoporoze
 • NOVEMBAR-Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti
 • 14.11. Svetski dan protiv šećerne bolesti
 • 15.11. Međunarodni dan borbe protiv opstruktivnih bolesti pluća
 • 01.12. Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a
 • 03.12. Međunarodni dan osoba sa posebnim potrebama