Ostale stranice javne nabavke 2014

Kvartalni pregledi i održavanje sistema za protivprovalnu zaštitu sa neprekidnim nadzorom sistema (24 časa dnevno) u objektima Apoteke Subotica – usluge monitoringa, za period od 1 godine - JNMV 3/14