Ostale stranice vesti

Svetski dan bez duvana 2021

Apoteka Subotica

Slogan: Quitters are Winners

 Prestanak pušenja dok traje pandemija?

prevod originalnog teksta: Jelena Pavlović

Rrazumevanje veze između pušenja i COVID-19 prognoze polako raste. Rani izveštaji WHO (Svetska zdravstvena organizacija) ukazuju na to da su pušači osetljiviji na ozbiljnije posledce oboljevanja od COVID-19 i da su podložniji zaražavanju od nepušača zbog čestog dodirivanja usta rukom i međusobne razmene duvanskih proizvoda kao što su npr. nargile. Ono što je sigurno je da je neophodna promocija ličnih ali i javno zdravstvenih prednosti od prestanka pušenja za vreme COVID-19 pandemije.

Ako uzmemo prosečnog pušača koji konzumira od 10 do 15 cigareta dnevno sa 13 udaha po cigareti u trajanju od 1,5 sec. dolazimo do podatka da ruka pušača dolazi u dodir sa njegovim ustima od 130 do 195 puta u toku dana. Ovo je naročito značajno jer znamo da virus mže da opstane na nekim površinama i više dana. Ovo je hipoteza koja ide u prilog povećanom riziku oboljevanja pušača od COVID-19.

 

Prema najnovijim podacima, pokazalo se da su mnogi pušači pokazali interesovanje za traženje pomoći od zdravstvenih profesionalaca za prestanak pušenja za vreme COVID-19 pandemije, u poređenju sa periodom pre pandemije. Ovo ohrabruje jer pokazuje da su pušači razumeli rizik od oboljevanja od COVID-19 kojem su izloženi. Prema podacima Action on Smoking and Health (Ash) oko milion pušača je ostavilo cigarete za vreme pandemije, oko pola miliona je bar pokušalo, a oko 2,4 mil je smanjilo broj cigareta, što nam je ukazalo na pandemiju kao neočekivanu mogućnost da se pomogne pušačima da ostave cigarete.

 

Izraženo u procentima, procenat ljudi koji ostavljaju cigarete je porastao sa 23% na 31% za vreme pandemije. Ovi zdravstveni ali i finnsijski benefiti su ostvareni pre svega zahvaljujući intervencijama zdravstvenih profesionalaca koji učestvuju u servisima podrške za ostavljanje pušenja. Pandemija je ukazala da i ovi servisi treba da se menjaju od tradicionalnih modela ka e-Health modelima (tv kanali, društvene mreže, email, aplikacije za mobilne telefone...). Danas postoji više aplikacija za smartfon i čak se testira i poredi i njihova uspešnost (iCanQuit app, QuitGuide app).

 

Zaključak studije između ostalog je da ostavljanje pušenja uz nekonvencionalni pristup koji obezbeđuju zdravstveni profesionalci treba da bude jedan od prioriteta koji se ulaže u očuvanje javnog zdravlja za vreme pandemije.

 

Studija objavljena na portalu PubMed 06. maja 2021

Smoking cessation during COVID-19: the top to-do list